Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-11-2018] Dostawa wyposażenia w ramach realizacji inwestycji: Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy

PDF2018 05 28 ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFCENA OFERTOWA.pdf
XLScena ofertowa.xls
DOCSIWZ.doc
ZIPTI.271.11.2018 opis przedmiotu zamówienia.zip
PDF2018 06 07 zmiana nr 1 treści SIWZ.pdf
PDF2018 06 11 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf
PDF2018 06 27 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML