Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne

Alicja Borowa - PDFborowa_2017_pierwsze.pdf, PDFborowa_2017.pdf

Szczepan Gurboda - PDFgurboda_2017.pdf

Aleksandra Zmuda - PDFzmuda_2017.pdf

Sławomira Mosiek - PDFmosiek_2017.pdf

Iwona Durbajło - PDFdurbajlo_2017.pdf

Joanna Bębenek - PDFbebenek_2017.pdf

Małgorzata Chomkowicz - PDFchomkowicz_2017.pdf

Ewa Foryś - PDFforys_2017.pdf

Urszula Klimek - PDFklimek_2017.pdf

Katarzyna Kuczma - PDFkuczma_2017.pdf

Andrzej Podsiadło - PDFpodsiadlo_2017.pdf

Joanna Tylska - PDFtylska_2017.pdf

Marcin Wojtaśkiewicz - PDFwojtaskiewicz_2017.pdf

Grażyna Wojtkowska - PDFwojtkowska_2017.pdf
 

 

Wersja XML