Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyposażenie pracowni TIK w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”

DOCXZałącznik nr 1 formularz oferty.docx
PDFZapytanie ofertowe -1.pdf
PDFwzór umowy-1.pdf
PDFwyjaśnienia nr 1.pdf
PDFzmiana treści formularza ofertowego.pdf
PDFunieważnienie postępowania.pdf
 

Wersja XML