Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Arch.6720.6.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo

PDFARCH.6720.6.2013_UW2.pdf

PDFARCH.6720.6.2013_prognoza.pdf
PDFARCH.6720.6.2013_studium.rysunek.gmina.pdf
PDFARCH.6720.6.2013_studium.rysunek.miasto.kier..pdf
PDFARCH.6720.6.2013_studium.rysunek.miasto.uwar..pdf
PDFARCH.6720.6.2013_studium.tekst..pdf
 

Wersja XML