Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-13-2018] Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda – przebudowa skrzyżowania: Prusicka/Milicka/W. Witosa/Ks. Dz. W. Bochenka

[TI-271-13-2018] Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda – przebudowa skrzyżowania: Prusicka/Milicka/W. Witosa/Ks. Dz. W. Bochenka

DOCSIWZ.doc
PDF2018 06 22 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOKUMENTACJA_TECHNICZNA.zip

PDF2018 07 04 zmiana treści SIWZ i ogłoszenia.pdf

PDF2018 07 17 informacja o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP.pdf

PDF2018 07 17 unieważnienie postępowania.pdf
 

Wersja XML