Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu pt. „Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne”

PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFZałącznik Nr 2 Projekt graficzny tablicy.pdf
PDFWzór umowy.pdf
DOCXZałącznik nr 1 formularz oferty.docx
PDFWykaz złożonych ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML