Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-12-2018] Dostawa wyposażenia w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

PDF2018 07 02 ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFCENA OFERTOWA.pdf
XLSCENA OFERTOWA.xls
PDFOPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA.pdf
XLSXOPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA.xlsx
DOCSIWZ.doc
 

Uwaga zmiana terminu składania ofert!

PDF2018 07 06 zmiana nr 1 treści SIWZ zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf
PDFCENA OFERTOWA - ZAMIENNA.pdf
XLSCENA OFERTOWA - ZAMIENNA.xls
PDFOPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA - ZAMIENNY.pdf
XLSXOPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA - ZAMIENNY.xlsx
 

PDF2018 07 11 unieważnienie postępowania w części.pdf
PDF2018 07 11 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf

PDF2018 08 01 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

Wersja XML