Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLII/475/18] z 23.07.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XLII/476/18] z 23.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XLII/477/18] z 23.07.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebnica instrumentem płatniczym

Uchwała [XLII/478/18] z 23.07.2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuźniczysku

Uchwała [XLII/479/18] z 23.07.2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Trzebnickim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Trzebnicki Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzebnicy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy

Uchwała [XLII/480/18] z 23.07.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XLII/481/18] z 23.07.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XLII/482/18] z 23.07.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebnica

Uchwała [XLII/483/18] z 23.07.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania

Uchwała [XLII/484/18] z 23.07.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koniowo gm. Trzebnica

Wersja XML