Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARCH.6721.24.2013 - mpzp Księginice - B

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – B

PDFARCH.6721.24.2013_UW_III.pdf
PDFARCH.6721.24.2013_mpzp_rys.pdf
PDFARCH.6721.24.2013_mpzp_uchwała.pdf
PDFARCH.6721.24.2013_mpzp_uzasad.pdf
PDFARCH.6721.24.2013_pos_tekst.pdf
PDFARCH.6721.24.2013_poz_rys.pdf
 

Wersja XML