Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLIV/489/18] z 24.08.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XLIV/490/18] z 24.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XLIV/491/18] z 24.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Uchwała [XLIV/492/18] z 24.08.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XLIV/493/18] z 24.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL45018 Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLIV/494/18] z 24.08.2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XLIV/495/18] z 24.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII24316 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi...

Uchwała [XLIV/496/18] z 24.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII43118 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Wersja XML