Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-15-2018] Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy

PDF2018 09 06 ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc
PDF1 PBW CZEREŚNIOWA RYS 1.pdf
PDF2 PBW CZEREŚNIOWA RYS 2.pdf
PDF3 PBW CZEREŚNIOWA RYS 3.pdf
PDF4 PBW CZEREŚNIOWA RYS 4.pdf
PDF5 PBW CZEREŚNIOWA RYS 5.pdf
PDF6 PBW- Czereśniowa - opis.pdf
PDF7 SST- Czereśniowa.pdf
PDF8 zestawienie prac ziemnych.pdf

Uwaga zmiana terminu składania ofert!
PDF2018 09 11 wyjaśnienia i zmiana nr 1 treści SIWZ.pdf

 

PDF2018 09 25 unieważnienie postępowania.pdf
 


 

Wersja XML