Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-7021-164-2018] Dostawa wyposażenia do Gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego

PDF2018 09 18 zapytanie ofertowe.pdf
XLSXopis przedmiotu zamówienia.xlsx
DOCXwzór umowy.docx
XLSXzałącznik do oferty - wyliczenie ceny ofertowej.xlsx
DOCformularz ofertowy.doc
DOCXinformacja RODO.docx
 

PDF2018 09 24 informacja.pdf

 

PDF2018 09 25 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

Wersja XML