Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-7013-26-2018] Dostawa wyposażenia do Klubów Dziecięcych w miejscowościach: Księginice, Ligota i Kuźniczysko

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFZał. 1 Formularz ofertowy.pdf
PDFzał. 1.1 Wyliczenie ceny ofertowej.pdf
XLSZał. 1.1 Wyliczenie ceny ofertowej.xls
PDFZał. 2 opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZał. 3 Wzór umowy.pdf

PDF2018 10 01 Informacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML