Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-22-2018] Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy

PDF2018 10 01 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXPBW-opis techniczny.docx
PDFPBW-rysunek nr 1.pdf
PDFPBW-rysunek nr 2.pdf
PDFPBW-rysunek nr 3.pdf
PDFPBW-rysunek nr 4.pdf
PDFPBW-rysunek nr 5.pdf
PDFzestawienie prac ziemnych.pdf
DOCXSST.docx
DOCSIWZ.doc

PDF2018 10 16 unieważnienie postępowania.pdf
PDF2018 10 16 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf

Wersja XML