Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych oraz jednej tablicy informacyjnej w ramach projektu "Rewitalizacja Gminy Trzebnica"

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFwzór umowy z wykonawcą.pdf
DOCXZałącznik nr 1 formularz oferty.docx
PDFzał.2 wzor tablicy.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML