Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-23-2018]-Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy.

PDF2018 10 17 ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc
PDF2018 10 31 wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
PDF2018 11 05 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf
 

PDFPBW-rysunek nr 1.pdf
PDFPBW-rysunek nr 2.pdf
PDFPBW-rysunek nr 3.pdf
PDFPBW-rysunek nr 4.pdf
PDFPBW-rysunek nr 5.pdf
DOCXPBW-opis techniczny.docx
DOCXSST.docx
PDFzestawienie prac ziemnych.pdf

PDF2018 11 13 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

Wersja XML