Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XLVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLVI/PDF508.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XLVI/PDF510.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XLVI/PDF511.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała [XLVI/PDF512.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy

Uchwała [XLVI/PDF513.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [XLVI/PDF514.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej

Uchwała [XLVI/PDF515.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Uchwała [XLVI/PDF516.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie utworzenia spółki pod firmą Gminny Klub Sportowy „Polonia Trzebnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy

Uchwała [XLVI/PDF517.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Brzykowa

Uchwała [XLVI/PDF518.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Trzebnica w zakresie dożywiania” na lata 2018 – 2020

Uchwała [XLVI/PDF519.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Uchwała [XLVI/PDF520.pdf/18] z 23.10.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Trzebnickiego

Wersja XML