Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-25-2018] - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę ulicy Obornickiej

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert
PDF2018 11 15 wyjaśnienia zmiana SIWZ i zmiana ogłoszenia nr 1.pdf

PDF2018 11 02 ogłoszenie o zamówieniu.pdf
ZIPdokumentacja projektowa.zip
DOCXSIWZ.docx

PDF2018 11 20 wyjaśnienia zmiana SIWZ nr 2.pdf
PDFprzekrój konstrukcyjny zamienny.pdf

PDF2018 11 23 wyjaśnienia SIWZ nr 3.pdf
PDF2018 11 26 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf

PDF2019 01 22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML