Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XLVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLVII/521/18] z 13.11.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XLVII/522/18] z 13.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XLVII/523/18] z 13.11.2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XLVII/524/18] z 13.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Uchwała [XLVII/525/18] z 13.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała [XLVII/526/18] z 13.11.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/397/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 2 w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 6

Uchwała [XLVII/527/18] z 13.11.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/222/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 1 w Trzebnicy, ul. 1 - go Maja 6

Uchwała [XLVII/528/18] z 13.11.2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „ Smerf ” w Boleścinie

Uchwała [XLVII/529/18] z 13.11.2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „ Krasnale ” w Ujeźdźcu Wielkim

Uchwała [XLVII/530/18] z 13.11.2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleścinie w Filię Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy

Uchwała [XLVII/531/18] z 13.11.2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”

Wersja XML