Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-28-2018] Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda – przebudowa skrzyżowania: Prusicka/Milicka/W. Witosa/Ks. Dz. W. Bochenka

Dokumentacja projektowa

DOCXSIWZ.docx
PDF2018 11 30 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2018 12 04 wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.pdf
PDF2018 12 17 Informacja o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP.pdf
ATHPrzedmiar zamienny.ATH
ZIPprzedmiary.zip

PDF2019 01 22 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 


 

Wersja XML