Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-26-2018 ]Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2019 roku

PDF2018 12 05 ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc
PDF2018 12 07 zmiana nr 1 treści SIWZ, zmiana ogłoszenia nr 1.pdf
PDF2018 12 13 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf
PDF2018 12 19 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML