Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARCH.6721.23.2013 - mpzp wsi Kobylice - część B i C

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice - część B obejmującą północną cześć obrębu Kobylice i część C obejmującą zachodnią cześć obrębu Kobylice

PDFARCH.6721.23.2013_UW.pdf

PDFARCH.6721.23.2013_mpzp_rys_czB.pdf
PDFARCH.6721.23.2013_mpzp_rys_czC.pdf
PDFARCH.6721.23.2013_poś_tekst_czBC.pdf
PDFARCH.6721.23.2013_uzasad_czBC.pdf
PDFARCH.6721.23.2013_poś_rys_czB.pdf
PDFARCH.6721.23.2013_poś_rys_czC.pdf
PDFARCH.6721.23.2013_mpzp_tekst_czBC.pdf
 

Wersja XML