Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

 


Informacja o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r. - Gmina Trzebnica PDFSejm2019_Trzebnica.pdf PDFSenat2019_Trzebnica.pdf


Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. PDFsklad_komisji_obwodowych.pdf


Informacja

 

Szkolenie oraz pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP odbędą się się w dniu 2 października 2019 roku

 

o godz. 15.30

Komisje nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

 

o godz. 18.00

Komisje nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Szkolenia odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy – sala nr 48.

O terminie szkolenia członkowie OKW zostaną powiadomieni telefonicznie lub SMS-em na numery, które zostały podane w deklaracjach zgłoszeniowych.

Członkostwo w poszczególnych Komisjach można sprawdzić w Postanowieniu Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie powołania OKW Trzebnica.

Urzędnik Wyborczy /-/Grażyna Kaczmarska


PDFKandydaci do Sejmu w okręgu nr 3.pdf
PDFKandydaci do Senatu w okręgu nr 6.pdf


Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zmiany w składach Obowodowych Komisji Wyborczych Nr 11, 14, 17, 18 PDFSKM_C25819092613350.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFpostanowienie_komisarza_II_o_ObKW_Trzebnica.pdf


https://wybory.gov.pl/


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu


Uchwała nr 78/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP

Uchwała nr 79/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego (+ załącznik)

Uchwała nr 82/22019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 80/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. zm. uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach samorządowych (+ załączniki) zmiana tylko załączników


wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. PDFObwieszczenie o okręgach wyborczych- wyciąg.pdf


Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. PDFZgloszenia skladow komisji.pdf


Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica - wykaz miejsc na obszarze Gminy Trzebnica, przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych PDFinformacja_bezplatne_umieszczanie_obwieszczen.pdf


Dyżur Urzędnika Wyborczego w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będzie pełniony w dniach:
11.09.2019 r w godz. od 10.00 do 16.00
12.09.2019 r w godz. od 10.00 do 15.00
13.09.2019 r w godz. od 10.00 do 15.00
w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, pok. nr 12 / poziom -1/
oraz w pok. 42 codziennie w godzinach pracy Urzędu


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. PDFobwieszczenie_o_obwodach.pdf


Postanowienie Nr 622/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Trzebnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. PDFpostanowienie_utworzenie_odrebnego_obwodu_glosowania.pdf


Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 r. zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. PDFzarzadzenie_koordynator_gminny_operatorzy_informatyczni.pdf


Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 16 września 2019 r. PDFinformacja_dodatkowe_zgloszenia.pdf


LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP ODBĘDZIE SIĘ W DN.18.09.2019 R. O GODZ.13.00 W SALI NR 12 (POZIOM -1) W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY


Wersja XML