Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-8-2019] Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny

PDF2019 10 04 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDF2019 09 06 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF1_PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY.pdf
PDF2_ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO.pdf
PDF3_KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA.pdf
PDF4_INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA.pdf
PDF5_OPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
PDF6_STWiOR.pdf
ATH7_PRZEDMIAR_Droga Koczurki-Jaźwiny.ath
PDF7_PRZEDMIAR_Droga Koczurki-Jaźwiny.pdf
DOCSIWZ.doc
PDF2019 09 19 wyjaśnienia i zmiana nr 1 treści SIWZ.pdf


PDF2019 09 23 wyjaśnienia treści SIWZ zmiana SIWZ i zmiana ogłoszenia nr 2.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna - ZAMIENNA - warstwy bitumiczne ..pdf
ATH7_PRZEDMIAR_Droga Koczurki-Jaźwiny.ath
PDF7_PRZEDMIAR_Droga Koczurki-Jaźwiny.pdf
XLS4_INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZAMIENNA.xls
PDF1a RYSUNEK NR 2A.pdf
PDF1a RYSUNEK NR 2B.pdf 


Uwaga Zmiana Terminu Otwarcia Ofert 

PDF2019 09 26 informacja.pdf
 


PDF2019 09 27 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf

 

Wersja XML