Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARCH.6721.1.2019 - zmiana uchwały nr XII/141/15 w sprawie mpzp dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy

PDFARCH.6721.1.2019_KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
PDFARCH.6721.1.2019_UW.pdf
PDFARCH.6721.1.2019_uzasadnienie.pdf
PDFARCH.6721.1.2019_ogłoszenie_o_odstąpieniu_od_poś.pdf

PDFARCH.6721.1.2019_mpzp.uchwala.uzasadnienie.pdf
JPEGARCH.6721.1.2019_mpzp.rysunek.jpeg

DOCARCH.6721.1.2019_ogłoszenie_BIP.doc- przedłużenie terminu wyłożenia.doc
 

 

 

Wersja XML