Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-10-2019] Przebudowa dróg - ulic: Generała Stefana Roweckiego - Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy

PDF2019 10 15 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

ZIPprzedmiary.zip
7Zdokumentacja projektowa.7z
DOCSIWZ.doc

2019.10.29: 
-
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu składania ofert.
- Odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik do odpowiedzi nr 1
 

2019.10.30:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.Zmiana terminu składania ofert.
- Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 2
- Odpowiedzi nr 2 na pytanie do treści SIWZ
 

PDF2019 11 06 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf

PDF2019 11 28 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

Wersja XML