Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2020-2030

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzebnica!

 

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

zaprasza mieszkańców Gminy Trzebnica do udziału

w konsultacjach społecznych projektu

„StrategiiRozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebnica
na lata 2020 – 2030”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych
i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

 

Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii na temat w/w Strategii.

Termin konsultacji: 14.11.2019 r. do 30.11.2019 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych.

Projekt dokumentu oraz formularz konsultacji społecznych są wyłożone do publicznego wglądu
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, treść strategii oraz formularz zamieszczone są także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzebnica.pl oraz na stronie internetowej www.trzebnica.pl w zakładce Aktualności.

W celu zgłoszenia zmian do projektu dokumentu należy wypełnić formularz i złożyć go w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2019 r.


PDFApel Burmistrza Gminy Trzebnica w spr. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2020-2030.pdf
PDFFormularz konsultacyjny+Informacja RODO.pdf
PDFProjekt_Strategia Rozw. Probl. Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2020-2030.pdf

PDFInformacja_z_konsultacji_spolecznych.pdf
 

Wersja XML