Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie, dostawa i montaż jednostronnej tablicy pamiątkowej

w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Trzebnica – Etap dotyczący przebudowy Biblioteki Miejskiej, utworzenia Galerii Wystawienniczej oraz rewitalizacja ulic Solnej i Obornickiej - zadania z listy A nr 1,7,13,16 LPR” nr RPDS.06.03.02-02-0009/17"

PDFzapytanie ofertowe.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFWykaz złożonych ofert.pdf
 

Wersja XML