Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-16-2019] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2020 roku

PDF2019 12 13 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ .doc
PDF2019 12 20 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf
PDF2020 01 23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML