Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-15-2019] Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Skarszynie

PDF2019 12 16 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF3_STWiOR.pdf
ATH4.1_PRZEDMIAR_Br. BUDOWLANA.ath
PDF2_Projekt Przyłączy Wod-Kan.pdf
PDF1_Projekt Architektoniczno-Budowlany.pdf
DOCSIWZ.doc
PDF4.3_PRZEDMIAR_Br. ELEKTRYCZNA.pdf
PDF4.2_PRZEDMIAR_Br. SANITARNA.pdf
ATH4.3_PRZEDMIAR_Br. ELEKTRYCZNA.ath
PDF4.1_PRZEDMIAR_Br. BUDOWLANA.pdf
ATH4.2_PRZEDMIAR_Br. SANITARNA.ath
PDF2020 01 08 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf
PDF2020 01 30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML