Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XII/143/19] z 20.12.2019 r.w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne

Uchwała [XII/144/19] z 20.12.2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Uchwała [XII/145/19] z 20.12.2019 r.w sprawie sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [XII/146/19] z 20.12.2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr XI/138/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała [XII/147/19] z 20.12.2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/137/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Trzebnica

Uchwała [XII/148/19] z 20.12.2019 r.w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2020 - 2030

Uchwała [XII/149/19] z 20.12.2019 r.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebnica, w roku szkolnym 2019/2020

Wersja XML