Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

Burmistrz Gminy Trzebnica - Marek Długozima

Z-ca Burmistrza Gminy Trzebnica - Krystyna Haładaj PDFhaladaj_2019_pierwsze.pdf

Sekretarz Gminy Trzebnica - Daniel Buczak

Skarbnik Gminy Trzebnica - Barbara Krokowska

Wersja XML