Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[OPS.271-4/2020] Usprawnienia organizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy

PDFzapytanie_ofertowe.pdf
PDFoświadczenie.pdf
PDFoświadczenie_o_niekaralności.pdf
PDFoświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf
PDFwzór_umowy.pdf
PDFformularz_ofertowy.pdf
PDFinformacja.pdf
PDFInformacja o wynikach wyboru oferty.pdf
 

Wersja XML