Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XV/174/20] z 16.03.2020 r.w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 i lata następne

Uchwała [XV/175/20] z 16.03.2020 r.w sprawie zmian uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Trzebnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Wersja XML