Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-3-2020] Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorówku polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej

PDF1 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2 - SIWZ.doc
ATH3 - Przedmiar.ath
PDF3 - Przedmiar.pdf
ZIP4 - SST.zip
PNG5 - Mapa lokalizacyjna.png
PDF2020 06 15 Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf

PDF2020 07 02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

Wersja XML