Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XVII/183/20] z 9.06.2020 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 i lata następne

Uchwała [XVII/184/20] z 9.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2020 rok

Uchwała [XVII/185/20] z 9.06.2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Trzebnica oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała [XVII/186/20] z 9.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Jaźwiny

Uchwała [XVII/187/20] z 9.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Świątniki

Uchwała [XVII/188/20] z 9.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/178/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XVII/189/20] z 9.06.2020 r. w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały nr X/117/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy w  dnia 29 października 2015 roku w sprawie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”

Uchwała [XVII/190/20] z 9.06.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwała [XVII/191/20] z 9.06.2020 r. w sprawie połączenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy z Dziennym Domem Pobytu dla Osób Starszych „Senior Wigor” w Trzebnicy

Uchwała [XVII/192/20] z 9.06.2020 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy

Uchwała [XVII/193/20] z 9.06.2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Wersja XML