Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-5-2020] Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów

PDF2020 06 26 ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2020 06 26 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
DOCSIWZ.doc
PDFPrzedmiar.pdf
CDRTABLICA_Gmina Trzebnica dzieciom.cdr
PDFTABLICA_Gmina Trzebnica dzieciom.pdf
PDFProjekt budowlano - wykonawczy.pdf
PDFSTWiORB.pdf
PDFdecyzja o wycince.pdf
PDF2020 07 06 Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.pdf
PDF2020 07 10 Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ.pdf
PDF2020 07 14 Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf

PDF2020 07 28 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


 

 

Wersja XML