Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-4-2020] Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Taczów Mały

PDF1 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2 - SIWZ.doc
PDF3 - PRZEDMIAR.pdf
ZIP4 - SST.zip
PNG5 - Mapka lokalizacyjna_Taczów M..png
PDF2020 07 28 Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf
PDF2020 08 11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML