Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[OSP-271-1-2020] Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych - średni samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwicy

PDF1 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2 - SIWZ.doc
PDF2020 07 16 Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.pdf
PDF2020 07 21 Informacja o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP.pdf
 

PDF2020 07 29 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML