Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - pracownie przyrodnicze

DOCzał. 1 formularz ofertowy.doc
PDFzał. 2 opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFzał. 3 klauzula informacyjna.pdf
PDFzał. 4 wzór umowy.pdf
PDFzapytanie ofertowe - pracownie przyrodnicze.pdf

DOCXWyjaśnienia Nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.docx

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFwykaz złożonych ofert.pdf
 


 

Wersja XML