Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIX/207/20] z 14.09.2020 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 i lata następne

Uchwała [XIX/208/20] z 14.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2020 rok

Uchwała [XIX/209/20] z 14.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebnica porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Uchwała [XIX/210/20] z 14.09.2020 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [XIX/211/20] z 14.09.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebnica, w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała [XIX/212/20] z 14.09.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Raszów i miasta Trzebnica

Uchwała [XIX/213/20] z 14.09.2020 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna"

Uchwała [XIX/214/20] z 14.09.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica

Wersja XML