Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Osiągnięty przez gminę Trzebnica poziom recyklingu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowanej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., 2412) dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi:

 

- do dnia 16 lipca 2020 r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Osiągnięty przez gm. Trzebnica poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018 wyniósł 0 %. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku 2018 wynosił 40 %.

Wersja XML