Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XX/215/20] z 30.10.2020 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 i lata następne

Uchwała [XX/216/20] z 30.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2020 rok

Uchwała [XX/217/20] z 30.10.2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Trzebnica oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała [XX/218/20] z 30.10.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica na lata 2020 – 2023”

Uchwała [XX/219/20] z 30.10.2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XX/220/20] z 30.10.2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Będkowo

Uchwała [XX/221/20] z 30.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy Trzebnica umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała [XX/222/20] z 30.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica

Uchwała [XX/223/20] z 30.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektorów szkół lub placówek oświatowych

Wersja XML