Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[OPS-DOP.271.3.2021] Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez terapeutę zajęciowego w miejscu zamieszkania dziecka na terenie gminy Trzebnica, dla 15-letniego dziecka

PDFOPS.DOP.271.3.2021.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf

Wersja XML