Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. [TI-271-14-2019] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2020 roku
  Data modyfikacji: 12-12-2019 13:22
 2. Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Data modyfikacji: 11-12-2019 13:16
 3. [ZAPO-271-7-2019] Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Gminnego Przedszkola nr 2 w Trzebnicy w 2020 r.
  Data modyfikacji: 10-12-2019 15:01
 4. [TI-271-12-2019] Wykonywanie usługi transportu publicznego w ramach komunikacji gminnej w Gminie Trzebnica
  Data modyfikacji: 10-12-2019 12:50
 5. [TI-271-13-2019] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica
  Data modyfikacji: 10-12-2019 12:31
 6. Pozostałe tryby
  Data modyfikacji: 10-12-2019 12:31
 7. [TI-271-19-2018]Dostawa wyposażenia w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Zadanie III - Dostawa pomocy dydaktycznych - pracownie przedmiotowe.
  Data modyfikacji: 10-12-2019 12:20
 8. [OPS-271-15/19] Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Trzebnica
  Data modyfikacji: 10-12-2019 09:33
 9. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Data modyfikacji: 10-12-2019 08:45
 10. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Data modyfikacji: 10-12-2019 08:41
Wersja XML