Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała Nr [XXXIV/PDF353.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica. [XLS353_zal.xls]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF354.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2010 rok.[XLS354_zal.xls]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF355.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF356.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie z w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF357.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Trzebnica.

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF358.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na ternie Gminy Trzebnica.

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF359.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie ustanowienia hejnału miasta Trzebnicy.[PDF359_zal.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF360.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kobylice – Gmina Trzebnica”.[PDF360_zal.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF361.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kuźniczysko– Gmina Trzebnica”.[PDF361_zal.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF362.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ujeździec Mały – Gmina Trzebnica”.[PDF362_zal.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF363.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju z wsi Biedaszków Mały – Gmina Trzebnica”.[PDF364.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF364.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Trzebnica w rejonie ulicy Polnej.[PDF364_zal.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF365.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały nr X/97/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1-go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego.[PDF365_zal.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF366.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Boleścin na lata 2007-2016.[PDF366_zal.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF367.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boleścin na lata 2007-2016.

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF368.pdf8/10] z 2 lutego 2010 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy publicznej drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica.[PDF368_zal.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF369.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie nadania nazwy drodze stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica.[PDF369_zal.pdf]

Uchwała Nr [XXXIV/
PDF370.pdf/10] z 2 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia na rok 2010.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2010-02-02
Wersja XML