Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVIII/PDF283.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok PDF283_tab1.pdf, PDF283_tab2.pdf, PDF283_tab3.pdf, PDF283_tab4.pdf, PDF283_tab5.pdf, PDF283_zal1.pdf, PDF283_zal2.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF284.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026 PDF284_zal1.pdf, PDF284_zal2.pdf, PDF284_zal3.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF285.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XXVIII/PDF286.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Uchwała [XXVIII/PDF287.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDF287_zal1.pdf,PDF287_zal2.pdf,PDF287_zal3.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF288.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XXVIII/PDF289.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu PDF289_zal1.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF290.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/194/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Będkowo

Uchwała [XXVIII/PDF291.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo PDF291_zal.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF292.pdf
/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Księginice

Uchwała [XXVIII/PDF293.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice PDF293_zal.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF294.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice PDF294_zal.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF295.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/198/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Świątniki

Uchwała [XXVIII/PDF296.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Świątniki PDF296_zal.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF297.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/197/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Raszów

Uchwała [XXVIII/PDF298.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów PDF298_zal.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF299.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Jana Pawła II, Henryka Brodatego, Milickiej i Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka w Trzebnicy PDF299_zal1.pdf, PDF299_zal2.pdf, PDF299_zal3.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF300.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Obrońców Pokoju, Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego w Trzebnicy PDF300_zal1.pdf, PDF300_zal2.pdf, PDF300_zal3.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF301.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXVIII/PDF302.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Raszów PDF302_zal.pdf

Uchwała [XXVIII/PDF303.pdf /12] z 29.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych

Wersja XML