Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłat lokalne

Uchwały obowiązujące od 2021-01-01:

Uchwały obowiązujące od 2019-11-28:

Druki obowiązujące od 2019-07-01:

osoby fizyczne:

 

osoby prawne:


Uchwały i druki obowiązujące na 2019 rok:

Uchwały i druki obowiązujące na 2018 rok:

 

Uchwały i druki obowiązujące na 2017 rok:

 

Uchwały i druki obowiązujące na 2016 rok:

 

Uchwały i druki obowiązujące na 2015 rok:

 • PDFIN-IR-IL-1.pdf informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • PDFDN-1.pdf deklaracja na podatek od nieruchomości
 • PDFDR-1.pdf deklaracja na podatek rolny
 • PDFDL-1.pdf deklaracja na podatek leśny
 • PDFDT-1.pdf deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 • PDFDT-1_A.pdf załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A
 • Uchwała Nr XXVIII/PDF286.pdf/12 z 29.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XXVIII/PDF287.pdf/12 z 29.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr II/PDF4.pdf/14 z 15.12.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 
 
Wersja XML