Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Profilaktyka AA

Zarządzenie NR 0050.36.2019 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 4 marca 2019 r.

Skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Trzebnicy

1. Iwona Durbajło - przewodnicząca           

2. Barbara Jezierska - sekretarz

3. Anna Cisak

4. Krystyna Haładaj

5. Beata Iżewska

6. Barbara Jachimowska

7. Aleksandra Janik

8. Sławomir Jaworowski

9. Ewa Pęczkowska

10. Elżbieta Waruszyńska

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U.z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami/ .

 

Gminny Punkt Konsultacyjny w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

pok. nr 13 /poziom -1/

 

poniedziałek – godz. 15.00 -18.00

(konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych )

 

wtorek – godz. 13.00 – 16.00 (konsultacje dla ofiar przemocy)

wtorek – godz. 15.00 -18.00

(konsultacje psychologiczne)

 

telefon dla osób doznających przemocy: 071 387 06 06 – w każdy wtorek w godz. 13.00 -16.00

TELEFON ZAUFANIA

(w godzinach wieczornych po 20.00): 071 312 16 21;

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Uzależnień w Trzebnicy

 

pełni dyżury w pok. nr 13 w budynku Urzędu :

poniedziałek w godz. 14.00-15.00

wtorek w godz. 12.00-13.00

środa w godz. 12.00-13.00

czwartek w godz. 17.00 -19.00

 

 

Grupy wsparcia działają w budynku przy ul. Żołnierzy Września 19 w Trzebnicy , informacja pod nr. Tel. 071/312-16-21 lub 071/388-81-42

 

codziennie – w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy w pok. nr 13 lub nr 42 dyżuruje Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień –

Iwona Durbajło

tel. 071 388-81-42

PDFGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Trzebnica na 2020 rok.pdf
 

 

Wersja XML