Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania


Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)


Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności (WSO-E)

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. Dowodów Osobistych (WSO-D)

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. działalności gospodarczej (WSO-HA)

Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROS)


Wydział Finansowy (FN)

Aktualne druki i uchwały Podatki i opłaty lokalne

obowiązywały od 01.01.2014 do 31.12.2014

 

obowiązywały od 01.01.2013 do 31.12.2013

 

 obowiązywały do 31.12.2012


Wydział Architektury i Urbanistyki (ARCH)


 Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

PDFDodatki mieszkaniowe -obniżki zwyżki -dodatkowe informacje o lokalu.pdf
PDFInformacja Dodatek energetyczny RODO.pdf
PDFInformacja Dodatek mieszkaniowy RODO.pdf
PDFWniosek o wypłatę dodatku energetycznego.pdf
PDFzałącznik do DM dla wynajmującego.pdf
PDFzaświadczenie dla osoby prowadzącej działalnosc gospodarcza-1.pdf
PDFZaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.pdf

PDFDODATKI MIESZK - oświadczenie o formie przelania dod. mieszkaniowego-administrato.pdf
PDFDODATKI MIESZK - oświadczenie o formie przelania ryczałtu- konto osobiste 3doc.pdf
PDFDODATKI MIESZK - WNIOSEK O PRZYZNANIE DOD MIESZK.pdf
PDFDODATEK oświadczenie -dodatkowe dochody.pdf
PDFDODATKI MIESZK - druk deklaracji dod mieszkaniowego.pdf
 


Zadania Publiczne


Oświadczenia majątkowe


Otwarte konkursy ofert

Zadania w trybie -  Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Stypendia (ZAPO)


Wybory


Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych


 

Wersja XML